9.30 uur ds. C. Blenk te `s Gravenhage
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.77:1 en 8; en `s avonds Ps.79:3 en 4.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van de komende zondag D.V. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Stencils: Ook de komende zondagavond wordt u aan de ingang van de kerk weer een stencil met de hoofdpunten van de preek ter beschikking gesteld. De preek gaat over art.15 van de Ned. Geloofsbelijdenis.
Oppas: Op D.V. 18 jan. a.s. verzorgen mevr. Marisca Bikker-Mourik en Daniëlle de oppas; en op 25 jan. mevr. Nicolet den Besten-Bakker en Anne Mourik.