9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (vm. voorbereiding Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.9:1 en 2; en `s avonds Ps.10:7.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. G.J. Stasse en dhr. P.C. den Uil.
Collecte: De extra collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor het Onderhoudsfonds. Laten we mild geven voor dit zo hele nodige doel!
Oppas: Op D.V. 18 febr. a.s. verzorgen mevr. Anne-Wieke Vermeulen-Voskuil en Lida Mourik de oppas; en op 25 febr. mevr. Jeanette Aanen- de Haan; Arinne van den Dool; en Jessica van de Graaf.
Koffie drinken na de dienst: Noteer alvast, dat er op D.V. 25 febr. a.s. weer “koffie drinken na de dienst” is.
Kerkboekje: Voor de a.s. zondagmorgen is het de bedoeling dat er weer een speciaal “Kerkboekje” is!