Ga naar de inhoud

Zondag 18 augustus 2019

9.30 uur en 18.30 uur ds. K. Groenendijk te Bruchem
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps. 119: 32 en 53 en ’s avonds Ps. 139:1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. J. Theunisse en dhr. G. Ouweneel.
Collecte: Eerste rondgang Kerk en Diaconie; de tweede rondgang voor de Algemene Middelen van de kerk. Wij bevelen u deze collecten heel hartelijk aan.
Oppas: Op 18 aug. verzorgen mevr. Saskia Aantjes en Wieke Boele de oppas; en op D.V. 25 aug. mevr. Renske Mourik en Tamara Bikker.