9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.100:1, 2, 3 en 4; en `s avonds Ps.103:1 en 6.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk. De avondmaalscollecte is bestemd voor “Woord en Daad”. Wij bevelen u deze beide doeleinden hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 17 febr. a.s. verzorgen Eline den Besten, Marleen Korevaar en Anne Verwoert de oppas; en op 24 febr. mevr. Anita van de Graaf-Fontijn, Mirjam Korevaar en Brenda Kortlever.