Ga naar de inhoud

Zondag 17 april 2022 (1ste Paasdag)

09.30 uur prop. J. van Vliet te Uddel
18.30 uur ds. C. Baan te Nieuwpoort
Zingen voor de dienst: Enkele Paasliederen.
Organisten: dhr. Jens Slagboom en dhr. Geert Ouweneel.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Studiefonds Gereformeerde Bond; Busjescollecte: GZB-project
– Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.