9.30 uur ds. A. van Lingen te Kinderdijk
14.00 uur Pinksterviering van de zondagsschool
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.125:1, 2 en 3; en `s avonds Ps.123:1 en 2.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Op D.V. 16 mei a.s. verzorgen mevr. J.H. Scheurwater-Heijkoop en Frederike Jongkind de oppas. En op 23 mei Annemarie Baan en Wilma Koorevaar.
Koffie drinken na de dienst: D.V. de a.s. zondagmorgen is er “Koffie drinken na de dienst”. Wij nodigen u hiervoor allemaal weer heel hartelijk uit!