09.30 uur prop. A.M. van Mourik te Driebruggen (startdienst met preekbespreking)
18.30 uur ds. G. van Goch te Scherpenzeel
Zingen voor de dienst: ‘s Morgens Ps. 50: 8 en ’s avonds Ps. 145: 1
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Marianne v/d Spek
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: Jeugdwerk eigen gemeente. Wij bevelen u deze collecten heel hartelijk aan.
Oppas: Op 15 sept. mevr. Linda Theunisse en Lida Mourik. Op D.V. 22 september zullen mevr. Nicolet den Besten en Arinne v/d Dool de oppas verzorgen.