9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.42:2 en 5; en `s avonds Ps.71:11 en 17.
Collecten: De tweede collecte in de diensten van D.V. 15 mei a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen. De avondmaalscollecte is bestemd voor “Woord en Daad”. Beide doeleinden bevelen wij heel hartelijk in uw liefde en belangstelling aan.
Oppas: Op D.V. 15 mei a.s. verzorgen mevr. Marianne Kortleve-Mourik en Jacoline Korevaar de oppas. En op 22 mei mevr. Tineke Korevaar-Vonk en Mirjam.