9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (vm. Bediening en nm. Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.146:5 en 6; en `s avonds Ps.147:1.
Collecten: De extra collecte van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen. De tafelcollecte is bestemd voor “Woord en Daad”. Wij bevelen u deze doeleinden heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 15 febr. a.s. verzorgen mevr. Nelly van Meijeren-Kok en Lida Mourik de oppas; en op 22 febr. mevr. Jeanette Aanen- de Haan (met Hester) en Marleen korevaar.
Koffie drinken na de dienst: Op D.V. 22 febr. a.s. is er weer “Koffie drinken na de dienst”. Noteer het alvast!