Ga naar de inhoud

Zondag 15 augustus 2021

09.30 uur ds. J.J. Verhaar te Krimpen a/d IJssel
18.30 uur prof. dr. J. Hoek te Veenendaal
Zingen voor de dienst: Ps. 118: 1 en Ps. 118: 7.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Onderhoudsfonds; Busjescollecte: GZB-project fam. v/d Pol – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.