9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. H. Westerhout te Harderwijk.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.28:1 en 5; en `s avonds Ps.29:1 en 5.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Op D.V. 15 aug. a.s. verzorgen mevr. Els Borsje- van der Kooij en Brenda Kortlever de oppas. En op 22 aug. mevr. Nelly van Meijeren-Kok en Jonette Korevaar.
Koffie drinken na de dienst: Voor de a.s. zondagmorgen D.V. nodigen wij u hiervoor allemaal weer heel hartelijk uit!