9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bed. Heilige Doop)
18.30 uur ds. K. Groenendijk te Bruchem.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.126:1 en 2; en `s avonds Ps.128:1 en 3.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 14 nov. a.s. verzorgen mevr. Els Borsje- van der Kooij en Petra Korevaar de oppas. En op 21 nov. mevr. Tineke Korevaar-Vonk en Mirjam.