Ga naar de inhoud

Zondag 14 maart 2021 (5e lijdenszondag)

09.30 uur dr. J. Hoek te Veenendaal
18.30 uur ds. H.E. Veldhuijzen te Schelluinen
Zingen voor de dienst: Ps. 22: 1 en Ps. 2: 7.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Geert Ouweneel.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: project 1027 – Hulp voor vrouwen met een moslim achtergrond; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.

Download: