09.30 uur Ds. G.F. Willemsen te Veenendaal
18.30 uur Prop. A.C. Borsje te Ede
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding
Zingen voor de dienst: Ps. 56: 6 en Ps.119: 32.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert-Jan Stasse en mevr. Marianne van der Spek.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeeesters.