9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bediening Heilige doop)
18.30 uur ds. J.P. Kromhout van der Meer te Zwijndrecht
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.139:3 en 14; en `s avonds Ps.140:4, 12 en 13.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is een collecte die de diaconie heeft bestemd voor “de Herberg”. Financieel gaat het bij “de Herberg” gelukkig weer veel beter dan bijv. een jaar geleden, maar we moeten er met elkaar ons best natuurlijk wel voor blijven doen.
Oppas: Op D.V. 14 juni a.s. verzorgen mevr. Johanna van den Bosch- de Groot en Jurian Korevaar de oppas; en op 21 juni Arinne van den Dool en Frederike Jongkind.