Ga naar de inhoud

Zondag 14 februari 2021

09.30 uur ds. T. van Bruggen te Streefkerk
18.30 uur ds. A.D. Goijert te Nijkerk
Zingen voor de dienst: Ps. 68: 17 en Ps. 116: 1.
Organisten: dhr. Gert-Jan Stasse en mevr. Annemarie Zwart-Baan.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het College van kerkrentmeesters; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.