9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (vm. bediening en nm. dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.100:1, 2 en 3; en `s avonds Ps.101:1, 2 en 3.
Collecten: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap. De inhoud van de offerbekers is bestemd voor “Woord en Daad”. Wij bevelen deze doeleinden hartelijk in uw belangstelling aan.
Oppas: Op D.V. 14 febr. a.s. verzorgen Cora den Besten en Mirjam Korevaar de oppas; en op 21 febr. mevr. Marianne Kortleve-Mourik , Daniëlle Bikker en Wieke Boele.
“Koffie drinken na de dienst”: Misschien is het goed, als u dit alvast voor D.V. 21 febr. a.s. noteert.