9.30 uur dr. J. Hoek te Veenendaal
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.6:1, 2 en 9; en `s avonds Ps.9:11, 12, 13 en 14.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap. Wij bevelen deze collecte heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 14 febr. a.s. verzorgen Marloes Aantjes en Marina de Bruin de oppas. En op 21 febr. mevr. L. Boele- de Haan en Aniek de Wit.
Zingen na de dienst: De komende zondagavond nodigen wij u hiervoor allemaal weer heel hartelijk uit!