9.30 uur ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.132:9 en 11; en `s avonds Ps.103:2.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de diaconie. Het geld gaat naar de stichting “Dorcas”.
Oppas: Op D.V. 14 dec. a.s. verzorgen mevr. Liesbeth Kwakernaak-Erkelens en Wieke Boele de oppas; en op 21 dec. mevr. Nelly van Meijeren-Kok en Carina van der Wal.