9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (de avonddienst staat in het teken van de opening van het winterwerk. Na deze dienst is er een preekbespreking).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.46:1 en 6; en `s avonds Ps.47:1.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de “Unie voor christelijk onderwijs”. Wij bevelen dit doel heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 13 sept. a.s. verzorgen mevr. Irma Verhoef-Koorevaar en mevr. Maartje den Besten- van Es de oppas; en op 20 sept. mevr. Liesbeth Kwakernaak-Erkelens en Arlene van den Bosch.