Ga naar de inhoud

Zondag 13 oktober 2019

09.30 uur prop. M. van Dalen te Arnemuiden
18.30 uur ds. Y. Breemes te Hollandscheveld
Zingen voor de dienst: ‘s Morgens Ps. 105: 4 en ’s avonds Ps. 138: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: extra maandelijkse collecte voor College van Kerkrentmeesters. Wij bevelen u deze collecten heel hartelijk aan.
Oppas: Mevr. Jantine Bijkerk en Christina Boele; de week daarop zijn mevr. Leontina Boele en Lida Mourik aan de beurt.