9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bediening Heilige Doop)
18.30 uur ds. D.M. van de Linde te Rotterdam.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.119:37 en 38; en `s avonds Ps.34:5 en 6.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 13 nov. a.s. verzorgen Bertine en Eline den Besten de oppas. En op 20 nov. mevr. Jannie Scheurwater-Heijkoop en Rebecca van de Graaf.