Ga naar de inhoud

Zondag 13 mei 2012

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (v.m. bediening en n.m. nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.135:1, 2 en 3; en `s avonds Ps.136:1, 2 en 3.
Collecte: De tweede collecte is een extra diakoniecollecte, met als doel: “Dorcas noodhulp”.
Oppas: Op D.V. 13 mei a.s. verzorgen mevr. Johanna van den Bosch-de Groot en Marloes Aantjes de oppas.