Ga naar de inhoud

Zondag 13 maart 2022

09.30 uur ds. P.J. Krijgsman te Ridderkerk (doopdienst)
18.30 uur prop. H.H. de Mots te Ridderkerk
Zingen voor de dienst: Ps. 116: 1 en Ps. 103: 7.
Organisten: dhr. Marnix van Leeuwen en dhr. Jacquo Theunisse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard-Vijfheerenlanden; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.