9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens wordt dhr. A. de Jong bevestigd als diaken).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.77:8 en 11; en `s avonds Ps.76:1 en 5.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de diaconie. De opbrengst zal aan de exploitatie van de “Wegwijzer” worden besteed. Wij bevelen dit doel heel hartelijk in uw vrijgevigheid aan.
Oppas: Op D.V. 13 jan. a.s. verzorgen mevr. Leontina Boele-de Haan en Pieternel de oppas; en op 20 jan. mevr. Els Borsje-van der Kooij en Arinne van den Dool.