9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.75:1 en 4; en `s avonds Ps.71:15, 16 en 17.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap. De avondmaalscollecte is bestemd voor “Woord en Daad”.
Oppas: Op D.V. 13 febr. a.s. verzorgen mevr. Els Borsje- van der Kooij en Aniek de Wit de oppas. En op 20 febr. mevr. Tineke Korevaar-Vonk en Mirjam.