Ga naar de inhoud

Zondag 13 december 2020 (3de Advent)

09.30 en 18.30 uur Prop. A. van Kralingen te Ridderkerk
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Gez. 3: 1 en Ps. 72: 11.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jens Slagboom en dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: voor de Herberg in Oosterbeek; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. Diaconie: NL 14 RABO 0342759779; rek.nr College van Kerkrentmeesters: NL 91 RABO 0342725025 of via de app.

Overzicht alle activiteiten rondom Advent & Kerst 2020

Downloads