9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. T. van Bruggen te Streefkerk
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.89:9; en `s avonds Ps.126:1 en 2.
Collecte: De extra collecte in de diensten van de komende zondag is bestemd voor het bekende “Dorcas”. Wij bevelen u deze rondgang heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 13 dec. a.s. verzorgen Rebekka van de Graaf en Colinda van Rees de oppas; en op 20 dec. mevr. Jantine Bijkerk-Kievit en Linda Korevaar.