Ga naar de inhoud

Zondag 12 september 2021

09.30 uur ds. J.C. de Groot te Dordrecht
18.30 uur prop. J.J. Matze te Lopikerkapel
Zingen voor de dienst: Ps. 87: 1 en Ps.119: 3.
Organisten: dhr. Marnix van Leeuwen en dhr. Jacquo Theunisse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. Diaconie: NL14 RABO 0342759779; rek.nr College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025 of via de app.