Ga naar de inhoud

Zondag 12 september 2010

9.30 uur ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos
18.30 uur ds. J. Flikweert te Gorinchem.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.23:1; en `s avonds Ps.60:7. De zondagsschool “draait” al weer een paar weken. En we zingen als regel vóór en soms in de dienst de psalmen van de zondagsschool (en ook van de gewone school) weer. Dat is iets herkenbaars voor de kinderen en het bevordert, naar wij hopen, ook de liefde en de eerbied voor de psalmen die ze hebben geleerd.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de “Unie voor Christelijk Onderwijs”.
Oppas: Op D.V. 12 sept. a.s. verzorgen mevr. Anita de Graaf-Fontijn en Aniek de Wit de oppas. En op 19 sept. Bertine en Eline den Besten.
Preekbespreking: Voor de preekbespreking in het kader van de opening van het winterwerk nodigen wij de jongeren, maar ook de ouderen de komende zondagavond D.V. heel hartelijk uit!