9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.116:1 en 4; en `s avonds Ps.33:10.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert Jan Stasse en mevr. Marianne van der Spek.
Collecten: De tweede rondgang in de diensten van D.V. de komende zondag is bestemd voor de Algemene middelen van de kerk. De tafelcollecte is bestemd voor “Woord en Daad”. Hartelijk bevelen wij u deze nodige en mooie doeleinden aan.
Oppas: Op D.V. 12 mei a.s. verzorgen mevr. Maartje den Besten en Marleen Korevaar de oppas; en op 19 mei mevr. Linda Theunisse en Wieke Boele.