9.15 (!!) uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. J.J. van den End te Molenaarsgraaf.
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen we voor de dienst een aantal liederen die bij het feest van Pinksteren passen en `s avonds zingen we als inleiding op de dienst Ps.89:9 en 12. Wij vragen u vriendelijk om, ook `s morgens, tijdig aanwezig te zijn!
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. de komende zondag is bestemd voor de G.Z.B. Deze collecte wordt gehouden aan de uitgang. Wij bevelen dit doel heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 12 juni a.s. verzorgen mevr. Johanna van den Bosch-de Groot en Herma Korevaar de oppas. En op 19 juni mevr. Els Borsje-van der Kooij en Marije den Besten.