Ga naar de inhoud

Zondag 12 februari 2012

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.145:6; en `s avonds Ps.49:2 en 6.
Collecten: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap. Aan de tafel geven wij onze gaven voor “Woord en Daad”.
Oppas: Op D.V. 12 febr. a.s. verzorgen mevr. Nicolet den Besten-Bakker en Leandra de Jong de oppas. En op 19 febr. mevr. Johanna van den Bosch-de Groot en Mirjam Korevaar.