Ga naar de inhoud

Zondag 12 december 2021

09.30 uur prop. L. Solleveld te ‘s Gravenzande
15.00 uur prop. J. Meerkerk te Ede
Zingen voor de dienst: Lofzang van Maria: 3 en Ps. 141: 3.
Organisten: dhr. Gert-Jan Stasse en dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: De Herberg te Oosterbeek; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.