9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. K. Groenendijk te Bruchem.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.130:3 en 4; en `s avonds Ps.132:9 en 11.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Medische Zending (“Luisterend dienen”). Wij bevelen u dit doel heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 12 dec. a.s. verzorgen Bertine en Eline den Besten de oppas. En op 19 dec. mevr. Johanna van den Bosch- de Groot en Leandra de Jong.