Ga naar de inhoud

Zondag 12 april 2020 (Eerste Paasdag)

09.30 uur Prop. H.B. v/d Knijff te Stolwijk
18.30 uur Ds. G. Herwig te Nunspeet
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding
Zingen voor de dienst: Ps. 118: 13 en Ps. 118: 14.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn mevr. Marianne v/d Spek en dhr. Jens Slagboom.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Studiefonds van de Ger. Bond. U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nummer Diaconie: NL14 RABO 0342759779; rek.nummer College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025.