Ga naar de inhoud

Zondag 11 september 2022

09.30 uur dr. G. van Zanden te Katwijk (viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur prop. A.A. Teeuw te Ridderkerk (dankzegging en nabetrachting)
Zingen voor de dienst: Ps.23: 1; Ps. 100: 2.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk; Avondmaalscollecte: adoptiekinderen Woord en Daad; Busjescollecte: IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam.