Ga naar de inhoud

Zondag 11 oktober 2020

09.30 uur Dr. J. Hoek te Veenendaal
18.30 uur Prop. H.B. van der Knijff
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 99: 2 en Ps. 75: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het college van kerkrentmeesters; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers.