Ga naar de inhoud

Zondag 11 juli 2021

09.30 uur ds. W. van Weelden te Oud-Alblas
18.30 uur ds. A.C. Borsje te Zwartebroek
Zingen voor de dienst: Ps. 84: 5 en ps. 27: 3.
Organisten: dhr. Marnix van Leeuwen en dhr. Jens Slagboom.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk; Busjescollecte: GZB-project fam. v/d Pol – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi. U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL14 RABO 0342 759 779; of op het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342 725 025. Het rekeningnummer van de zendingscommissie is NL57 RABO 0125 564 074.