9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.81:1, 2 en 12; en `s avonds Ps.82:1 en 2.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de exploitatie en het onderhoud van de “Wegwijzer”. Wij bevelen dit doel vanzelfsprekend heel hartelijk aan!
Stencils: Met de avonddienst wordt er u bij de ingang een stencil uitgereikt met daarop een samenvatting van de preek over art.14 van de Ned. Geloofsbelijdenis. Als u dan ook nog thuis de moeite neemt om het bedoelde artikel alvast eens door te lezen, zult u zien, dat het heel veel dichterbij u komt dan dat dit voorheen misschien het geval is geweest. Wij bidden zowel voor `s morgens als voor `s avonds om Gods zegen en nabijheid.
Oppas: Op D.V. 11 jan. a.s. verzorgen Rebekka van de Graaf en Colinda van Rees de oppas; en op 18 jan. mevr. Marisca Bikker-Mourik en Daniëlle.