9.30 uur en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: ’s morgens Ps. 128:1 en 3; ’s avonds Ps. 129:1 en 6.
Collecte: 1e Diaconie en Kerk, 2e voor de Algemene Middelen voor de Kerk.
Oppas: Op D.V. 11 augustus Leontina Boele en Pieternel en op 18 augustus Janny Scheurwater en Linda Korevaar.