09.30 uur prop. H.N. Visser te Sommelsdijk
18.30 uur ds. K. Groenendijk te Bruchem
Zingen voor de dienst: ‘s Morgens Ps. 119: 37 en ’s avonds Ps. 97: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert-Jan Stasse en dhr. G. Ouweneel.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: IZB. Wij bevelen deze collecten heel hartelijk aan.
Oppas: mevr. Marianne Molenaar en Wieke Boele.