9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.51:4; en `s avonds Ps.52:6 en 7.
Zingen na de dienst: De a.s. zondagavond wordt u hier allemaal weer hartelijk voor uitgenodigd!
Collecten: De tweede collecte is, via de G.Z.B., bestemd voor de gevolgen van de aardbevingsramp in Nepal. De tafelcollecte is, zoals we dat gewend zijn, voor “Woord en Daad”. Al deze doeleinden bevelen wij u heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 10 mei a.s. verzorgen Rebekka van de Graaf en Anne Mourik de oppas; en op 17 mei mevr. Irma Verhoef-Koorevaar en Mirjam Korevaar.