9.30 uur mr. drs. J.P. de Man te Rosmalen
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.54:1 en 2; en `s avonds Ps.55:7 en 8.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van de komende zondag D.V. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Mevr. Nicolet den Besten-Bakker en Anne Mourik verzorgen de oppas.