Ga naar de inhoud

Zondag 1 september 2019

09.30 uur Prop. A.N.J. Scheer te Huizen (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur Prop. A.M. van Mourik te Driebruggen
Zingen voor de dienst: ‘s Morgens Ps. 141: 1 en 2 en ’s avonds Ps. 123: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. J. Theunisse en dhr. W. Stolk.
Collecte: Eerste rondgang Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap. Wij bevelen u deze collecten heel hartelijk aan.
Oppas: Op 1 sept. verzorgen mevr. Aletta Hofman en haar dochter Anna Lisa de oppas; en op D.V. 8 sept. mevr. Marianne Kortleve en Femke Koorevaar.