Ga naar de inhoud

Zondag 1 november 2020

09.30 uur Prop. H. Boele te Gouda
18.30 uur Ds. C.M. Baan te Nieuwpoort
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 95: 4 en Ps. 75: 4.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: extra maandelijkse collecte CvK; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers.

Downloads: