9.30 uur ds. A. Talsma te Gouda (dienst t.g.v. zijn 45-jarig ambtsjubileum op 5 jan. jl.)
18.30 uur ds. T.C. de Leeuw te `s Grevelduin-Capelle
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.77:7; en `s avonds Ps.119:3.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is als extra maandelijkse collecte bestemd voor het kerkrentmeesterschap.
Koffie drinken na de dienst: I.v.m. het bovengenoemde ambtsjubileum van onze vroegere predikant ds. A. Talsma worden u en alle belangstellenden hartelijk uitgenodigd om na de morgendienst van D.V. zondag a.s. samen in de “Wegwijzer” een kopje koffie te drinken.
Oppas: Op D.V. 1 juni a.s. verzorgen mevr. Janny Scheurwater-Heijkoop en Rebekka van de Graaf de oppas; en op 8 juni mevr. Leontina Boele- de Haan, Pieternel Boele en Arlene van den Bosch.