9.30 uur dr. J. van Eck te Ede
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.119:17 en 29; en `s avonds Ps.119:25 en 26.
Leerdienst: De a.s. zondagavond wordt u bij de ingang weer een stencil uitgereikt met de hoofdpunten daarop van onze preek over art.16 van de N.G.B. Wij hopen dat het ons helpt om het stuk van de uitverkiezing wat “dichterbij” te krijgen.
Collecte: De tweede collecte van de a.s. zondag D.V. is, zoals gebruikelijk op de eerste zondag van febr. vanuit de nasleep van de watersnood van 1953, bestemd voor het werelddiaconaat (“Luisterend dienen”). Wij bevelen u dit doel heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 1 febr. a.s. verzorgen mevr. Janny Scheurwater-Heijkoop en Arlene van den Bosch de oppas; en op 8 febr. mevr. Marjan Koorevaar- van Spengen en Mirjam Korevaar.