Ga naar de inhoud

Zondag 1 augustus 2021

09.30 uur prop. P.J. Lok te Apeldoorn
18.30 uur ds. P. Molenaar te Lunteren
Zingen voor de dienst: Ps. 42: 1 en Ps. 42: 3.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en Mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters; Busjescollecte: GZB-project fam. v/d Pol – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.

Download: