19.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: Ps.91:1 en 5.
Collecte: De ene collecte is bestemd voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: geen oppas.